Οι μύκητες είναι μια πολύπλοκη ομάδα οργανισμών που ανήκουν στο βασίλειο των Φυτών.

Οι μύκητες είναι μια πολύπλοκη ομάδα οργανισμών που ανήκουν στο βασίλειο των Φυτών. Αυτοί οι μικροσκοπικοί οργανισμοί είναι σημαντικοί στον κόσμο της βιολογίας και της ιατρικής, καθώς ορισμένα είδη τους μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες στους ανθρώπους και τα ζώα.

Οι μύκητες αναπαράγονται μέσω σπορίων και μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιοδήποτε μέρος του περιβάλλοντος, υπό τις σωστές συνθήκες. Αυτές οι συνθήκες περιλαμβάνουν την υγρασία, τη θερμοκρασία και τη διαθεσιμότητα του κατάλληλου τύπου τροφής.

Οι μύκητες είναι εξαιρετικά σημαντικοί στη βιοποικιλότητα, καθώς εκτελούν καίριο ρόλο στην αποδόμηση των οργανικών υλικών στο έδαφος και την παραγωγή κοινωνικών και οικονομικών προϊόντων, όπως το κρασί, ο καφές και το ψωμί.

Ωστόσο, ορισμένα είδη μυκήτων μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες στα φυτά και τα ζώα, ενώ άλλα μπορούν να προκαλέσουν μυκητιασικές νόσους